Řeka Jizera

Semily 51301
Řeka Jizera je nejvýznamějším pravostranným přítokem Labe. Pramení v Jizerských horách, kde tvoří hranici Českou republikou a Polskem. Řeka propojuje území Krkonoš, Jizerských hor a Českého ráje a je osou celého území.

Název Jizera přijali Slované od germánského kmene Keltů. Téhož původu je řada říčních jmen v dalších zemích Evropy, kde kdysi Keltové žili, např. Iser ve Francii, Isar v Bavorsku, Ijzer v Nizozemsku.


Jizera - příroda, člověk

V hlubokých údolích Jizery a jejích přítoků se uchovaly polopřirozené ekosystémy. Řeka, kterou obklopují v jejím horním toku jehličnaté a smíšené lesy, protéká v dolním toku nížinnými loukami s vrbinami na březích. Místa relativně nedotčené přírody, kde našlo úkryt mnoho zástupců rostlinné a živočišné říše, jsou chráněna v maloplošných chráněných územích. Při troše štěstí zahlédneme vzácné zástupce ptačí říše: ledňáčka říčního, konipasa horského a volavky. Labutě a divoké kachny oživují řeku ve městech. O čistotě Jizery vypovídá velké množství ryb i skutečnost, že se do ní v horských oblastech pomalu začínají vracet na kvalitu vody tolik choulostiví raci.


Ani Jizeře se nevyhnulo tisícileté působení člověka. Na březích vyrostla města a vesnice, bylo vybudováno bezpočet průmyslových objektů využívajících sílu řeky, od mlýnů přes textilní továrny a vodní elektrárny. Jizeru překlenuly desítky mostů a lávek. Pouze počátek horního toku byl významného působení člověka ušetřen, neboť je předmětem ochrany přírody v rámci CHKO Jizerské hory a KRNAP.


Tok řeky

Jizera pramení na české straně hory Smrk v Jizerských horách v nadmořské výšce okolo 1000 m n. m. Od pramene teče náhorní planinou Velké jizerské louky mezi rozlehlými rašeliništi. Území je zařazeno do evropské sítě nejznámějších lokalit mokřadních rostlinných společenstev. Pod Bukovcem přijímá první pravostranný přítok, kterým je Jizerka, a zařezává se do sevřeného údolí s balvany a kaskádami. Až ke Kořenovu tvoří řeka státní hranici s Polskem. V Mýtinách, místní části Harrachova, vstupuje Jizera do Krkonoš a protéká malebnými zákoutími národního parku. Pod Harrachovem přivádí vodu z Krkonoš do Jizery divoká Mumlava, známá svými vodopády.


Zajímavostí v řečišti jsou obří hrnce - kruhové kamenné útvary s průměrem od několika centimetrů do několika metrů. Poblíž Hradska u Vysokého nad Jizerou se na skalním ostrohu nad Jizerou vypíná zřícenina Nístějky, hrádku, který kdysi strážil starou obchodní cestu vedoucí údolím Jizery. Nístějka je známá také jako přírodní památka s výskytem lopuštíku skloněného. V Poniklé Jizera protéká malým krasovým územím, kde se nachází i rozlehlá Ponikelská jeskyně (veřejnosti nepřístupná).


Jizerka, další z levostranných přítoků, pramení u Horních Míseček a přivádí vodu z Krkonoš. Do Jizery se vlévá v Horní Sytové. Jedná se o druhý přítok stejného jména, existuje tedy Jizerka jizerská a krkonošská. Jizera se zde stáčí na západ a velkými meandry se blíží k Semilům.

Přes Jizeru se klenou četné mosty, některé byly vyhlášeny technickou památkou. Příkladem je most z roku 1912 v Peřimově, který byl tehdy největším dosud v Čechách provedeným betonovým mostem, a zastřešený dřevěný most v Bystré nad Jizerou z roku 1922.


Na horním toku Jizery jsou patrné stopy textilního průmyslu, který byl od 19. století jedním z hlavních zdrojů obživy. První přádelnu postavil v místní části Řeky nedaleko Semil českodubský průmyslník Franz Schmitt v letech 1861-1865 a brzy následovaly další. Vzpomeňme alespoň první českou přádelnu na celém toku Jizery, kterou vybudoval František Matouš v Benešově u Semil v roce 1882. Ze slávy textilek již mnoho nezbylo, ale architektura i umístění staveb v krajině se stává cílem tzv. průmyslové turistiky.


V Semilech se po 50 km spojují vody Jizery s Oleškou pramenící ve Staropackých horách. Pod městem Semily vstupuje Jizera do soutěsky, kterou vede Riegrova stezka. Skalnaté údolí podobné kaňonu bylo v roce 1951 vyhlášeno přírodní rezervací Údolí Jizery. Zajímavostí na Riegrově stezce je spálovská hydroelektrárna z let 1921-26, do které je voda přiváděna 1300 m dlouhým tunelem.

V Podspálově se do Jizery vlévá řeka Kamenice, která ze severu přivádí vodu z Jizerských hor. Podél Kamenice vede Palackého stezka k hradu Návarov a dále do Tanvaldu. Od Spálova pokračuje Jizera přes Železný Brod na Malou Skálu. Řeka rozděluje Maloskalsko na břeh s Vranovským hřebenem na straně jedné a břeh s rozeklanou siluetou Suchých skal na straně druhé. Přes Dolánky s Dlaskovým statkem, klenotem lidové architektury, vtéká Jizera do Turnova.

U Turnova, který je branou do Českého ráje, vstupuje Jizera do České křídové pánve a údolí dostává podobu široké a mělké nivy s řadou obcí na obou březích. Řeka teče západním okrajem Českého ráje, odkud přibírá Libuňku a Žehrovku, z pravé strany pak Mohelku. Pod Mnichovým Hradištěm se v březích vlivem eroze vytvořily prohlubně, tzv. skalní sruby Jizery. Jizera protéká pod hrady Zvířetnice a Michalovice, v Mladé Boleslavi se vlévá Klenice a řeka směřuje širokým údolím, zahloubeným do slínovců, dál do Polabí. Svou dlouhou pouť končí v Labi u Lázní Toušeň, nedaleko Brandýsa nad Labem.


Jizera a volný čas

Údolí Jizery láká ke sportu a turistice. Na své si přijdou pěší turisté i cykloturisté. Na horním toku je pro pěší turistiku i cykloturistiku vhodný úsek mezi Jizerkou, Kořenovem, po Planýrce do Pasek nad Jizerou. Hustá síť cyklotras opakovaně kříží tok Jizery v oblasti Semilska.


Atraktivní pro pěší turisty je údolí Jizery s Riegrovou turistickou stezkou u Semil, na kterou v Pospálově navazuje Palackého stezka podél Kamenice. Vyhledávaným letoviskem je Maloskalsko oplývající množstvím vyhlídek vysoko nad řekou. Kromě pěší turistiky a cykloturistiky poskytuje dobré podmínky pro horolezectví.


Zajímavé úseky pro cykloturisty jsou mezi Turnovem a Mnichovým Hradištěm, i když značená cyklotrasa podél Jizery zde zatím chybí. Pojizerská cyklotrasa číslo 241 vedoucí Dolním Pojizeřím se k Jizeře přibližuje v Klášteře Hradiště nad Jizerou a pokračuje přes Benátky nad Jizerou až k ústí Jizery do Labe.


Řeka Jizera přitahuje samozřejmě i vyznavače vodních sportů. Soutěska Jizery od soutoku s Mumlavou do Horní Sytové je v jarních měsících rájem pro milovníky divoké vody a raftingu. Úsek mezi Malou Skálou a Turnovem je oblíbený především mezi rekreačními vodáky. Pro vodáky je Jizera sjízdná od Spálova až k ústí do Labe.


Jizera patří mezi nejčistší řeky v republice a je velice dobře zarybněna. Z tohoto důvodu bývá vyhledávána rybáři. Na horním a středním toku žije především pstruh obecný a lipan podhorní. Jizeru vyhledávají i milovníci přírodního koupání, kteří se nezaleknou chladnější vody.


Na celém toku nabízí Jizera množství lákadel, turistických zajímavostí. Na své si přijdou milovníci přírody, lidové architektury, technických zajímavostí, historie i sportu. Propojením Krkonoš, Jizerských hor a Českého ráje představuje celé Pojizeří zajímavou pozvánku k návštěvě a ke strávení dovolené.

Ubytování v okolí

Rodinný penzion Světlá Rodinný penzion Světlá
Semily
(2,75km)
Chalupa Marie Šimková Chalupa Marie Šimková
Semily
(5,04km)
Rekreační středisko Vesec Rekreační středisko Vesec
Mírová pod Kozákovem
(7,26km)
Penzion Žernov Penzion Žernov
Žernov
(7,43km)
toplist